Fagstoff

Introduksjon: Arbeidsledighet

Publisert: 10.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

jobbsøkerArbeidsledighet kan være et stort personlig problem, og mange bruker mye tid på å søke jobber.
Fotograf: Tore Meek
 
Arbeidsledighet kan være et stort personlig problem for den som ikke får seg arbeid. Derfor er det viktig å vite litt om årsaker til og former for arbeidsledighet. Vi skal se nærmere på hvorfor noen sektorer er mer utsatt enn andre, og på tiltak som reduserer ledigheten og hjelper folk i arbeid.