Fagstoff

Introduksjon: arbeid og arbeidsmiljø

Publisert: 10.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Stort kontor. Foto.Det er viktig å kjenne til de rettighetene og pliktene du har i arbeidslivet.   

Enten du allerede er i arbeidslivet fordi du har en sommerjobb eller deltidsjobb, eller om du kvalifiserer deg gjennom utdanning til fremtidige jobber, er det viktig å forstå arbeidslivet. Du må kjenne til de rettighetene og pliktene du har, blant annet gjennom arbeidsmiljøloven, og du må kjenne til trekk ved arbeidsmarkedet og næringsstrukturen for å kunne ta gode yrkesvalg.