Fagstoff

Om Kultur, kjønnsroller og samliv

Publisert: 09.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Pappa på kjøkkenet. Foto.Pappa lager mat
Fotograf: Sara Johannessen
 

Her skal vi se nærmere på begrepet kultur, og hvordan kultur endrer seg over tid og fra sted til sted. Slik kultur endrer seg, endrer også kjønnsroller og samlivsformer seg.

I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer både når det gjelder hvordan vi i praksis lever sammen, og lovgivningen rundt. Vi vil se på lovverket og på noen utviklingstrekk.

Ifølge norsk lov er diskriminering blant annet på bakgrunn av kjønn ikke tillatt. Men det betyr ikke at det ikke lenger er forskjellige forventninger til jenter og gutter. Vi skal se litt på hvordan kjønnsroller og kjønnsforskjeller skapes.