Fagstoff

Brudden brøk

Publisert: 02.06.2010, Oppdatert: 08.02.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Vi kan oppfatte divisjonstegnet som en brøkstrek.  

Da kan vi skrive divisjonen ovenfor slik 

 45:615=45615

En slik brøk, som består av brøker i teller og nevner, kalles en brudden brøk. Vi skiller mellom hovedbrøken og småbrøkene. 

Småbrøkene, 45 og 615, er brøkene i teller og nevner i hovedbrøken.

Vi kan forenkle en brudden brøk ved å utvide hovedbrøken med fellesnevneren til småbrøkene. 

 45615=45·15615·15=451·153615·15=126=2

Vi ser at vi får samme resultat som ovenfor.

Lag ditt eget eksempel og forklar en medelev begrepene «brudden brøk», «hovedbrøk» og «småbrøker»! Klarer dere å forenkle brøken?

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Faglig

Generelt