Fagstoff

Brudden brøk

Publisert: 02.06.2010, Oppdatert: 15.11.2017

Vi kan oppfatte divisjonstegnet som en brøkstrek.  

Da kan vi skrive divisjonen ovenfor slik:

 45:615=45615

En slik brøk, som består av brøker i teller og nevner, kalles en brudden brøk. Vi skiller mellom hovedbrøken og småbrøkene

Småbrøkene 45 og 615 er brøkene i teller og nevner i hovedbrøken. La oss regne ut stykket ved å bruke regnereglene for divisjon av brøker.

45:615=45·156=4·1535·6=4·36=126=2

Vi kan forenkle en brudden brøk ved å utvide hovedbrøken med fellesnevneren til småbrøkene. 

 45615=45·15615·15=45·153615·15=126=2

Vi ser at vi får samme resultat som ovenfor.

Lag ditt eget eksempel og forklar en medelev begrepene «brudden brøk», «hovedbrøk» og «småbrøker»! Klarer dere å forenkle brøken?

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Faglig

Generelt