Oppgave

Kulturprosjekt: kulturwiki, kulturavis eller veggavis

Publisert: 09.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Dette skal være et klasseprosjekt. Det vil si at de enkelte elevenes produkt blir del av et felles produkt. Dette produktet kan være en wiki eller en avis eller veggavis. Produktet vil utvides etter hvert som elevene arbeider med det, men det vil være ukentlige delmål slik at prosjektet ikke blir uoversiktlig. Dersom dere ikke ønsker å lage en wiki eller avis, kan elevene deles inn i grupper som presenterer hva de kommer fram til, muntlig mot slutten av perioden.

Tips for wiki

1) Læreren bør opprette wikien og være administrator for den. Elevene blir medlemmer i wikien og kan dermed skrive og redigere tekstene i den.
2) Første side i wikien bør fungere som en forside som dere lager sider ut fra. Denne forsiden bør ha en kort presentasjon av prosjektet.
3) Læreren bør opprette de fleste sidene på forhånd slik at det ikke blir uendelig mange sider og dermed vanskelig å finne fram i wikien.

4) Man må ikke være spesielt datakyndig for å arbeide med wiki, for det er ganske selvinstruerende. Dersom det er første gang dere prøver å lage en wikiside, bør dere senke ambisjonsnivået og akseptere at produktet kanskje ikke blir seende veldig proft ut. Dere kan også velge å bare gjøre noen av delene nedenfor slik at wikien ikke blir så omfattende. Fordelene med en wiki er at alle kan redigere innholdet, og at dere har en meny som viser innholdet i hele wikien. Slik kan wiki bli en god måte å organisere fagstoff på. Les mer om Wiki på Wikipedia og Wikispaces

Vurdering

Det er ikke alltid så enkelt å vurdere store prosjekt med flere deltagere. Noen bidrar mer enn andre, og det er noen bidrag som er mer synlige enn andre. En måte å løse dette på er at elevene skriver navn på de sidene de lager, enten det er i wikien eller i avisa. Men i en wiki kan det være flere forfattere, og det anbefales da at de elevene som endrer eller tilfører fagstoff, skriver sitt navn som medforfattere. Omskriving og redigering er også en del av prosessen og bra for prosjektet, og de som er med på å gjøre tekstene bedre, skal likeens stå oppført som medforfattere. Dette kan kontrolleres av lærer.

Ved prosjektets slutt kan lærer vurdere de enkelte sidene elevene har laget. Det anbefales også at det blir gjort en sluttvurdering etter at prosjektet er ferdig, som en individuell prøve der fagstoffet til prøven også er henta fra klasseprosjektet.

Arbeidsplan

Del 1: Kultur

Elevene tar utgangspunkt i de nasjonalitetene som finnes i klassen. Dersom det ikke er flere nasjonaliteter representert i klassen, kan man dele klassen i grupper som velger hver sin nasjonalitet som er representert i det flerkulturelle Norge.
Elevene lager en side i wikien eller avisa som presenterer kulturen til nasjonalitetene, også den norske. Hva er typisk for disse kulturene? La gjerne elevene intervjue hverandre eller foreldre og slektninger, be dem ta med bilder som dere kan publisere i wikien eller vise i avisa, osv.

Del 2: Nasjonale minoriteter – samer og romanifolket

Elevene utvider wikien eller avisa med fagstoff om de to nasjonale minoritetene samer og romanifolket. Etter at elevene har lest om eller på annen måte fått kunnskap om dem, blir klassen delt i mindre grupper som hver tar for seg et av følgende emner og lager en side i wikien eller avisa om emnet sitt:
samisk kultur, samisk språk, samenes historie, samenes religion, samenes stilling i dag; romanifolkets kultur, romanifolkets språk, romanifolkets historie, romanifolkets religion, romanifolkets stilling i dag.

Del 3: Fordommer og fremmedfrykt

Hvilke fordommer har vi mot de ulike nasjonalitetene som er presentert i wikien? Elevene undersøker i nettaviser og på andre nettforum og finner ut om hvordan "deres" nasjonalitet blir presentert og omhandla i ulike medier. Hvilke fordommer kommer til syne, og hvorfor tror elevene at disse fordommene har oppstått? Elevene legger til det de finner ut, på wiki-siden eller som en ny side i avisa.

Del 4: Religion

Hvilke religioner er det de ulike minoritetsgruppene har? Hva er det som kjennetegner disse religionene? Hva er religion, og hva er kultur? Elevene finner mer ut om religionen til "sin" nasjonalitet og presenterer religionen med utgangspunkt i hvilke praktiske og synlige konsekvenser tilhørighet til denne religionen har. Elevene legger til det de finner ut, på wiki-siden eller som en ny side i avisa.

Ferdigstillelse

Elevene må gå gjennom sidene de har laget, og kvalitetssikre dem.

Sjekkliste

  • Er alle kildene med?
  • Er alle forfatterne ført opp?
  • Er det enkelt å lese tekstene og finne fram i dem?
  • Gå gjennom sideutformingen. Er det relevans mellom bilde, tekst og bildetekst?
  • Er bildene som er tatt med, lovlige? Det vil si: Har dere bare brukt bilder som er CC-registrert, eller er opphavspersonen spurt om tillatelse til å bruke dem?
  • Dersom dere har laget wiki: Har dere ført opp stikkord og laget interne lenker til aktuelle sider i wikien?