Oppgave: Felt

To spesielle dyr øverst i strandsonen

Publisert: 07.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

I den eksponerte fjæra kan vi finne noen ganske spesielle dyr som lever like over vannkanten, nemlig strandskrukketrollet og to arter av steinsprett.

Til denne feltoppgaven trenger du:


 

  • plastbokser eller flasker med lokk
  • pinsett
  • skriveunderlag
  • kamera

 

 

KjellerskrukketrollKjellerskrukketroll.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen


Skrukketroll er kjent under mange lokale navn, for eksempel kaffebiller, munkelus, tussalus, paltorsk eller flasketroll, og tilhører flere arter. ”Kjellerskrukketrollet” (Porcellio scaber) er nok kjent for de fleste.

 

Kvinne på huk på stranda.Leting etter strandskrukketroll.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

 

Skrukketroll er krepsdyr og nære slektninger av de vanlige tanglusene og tangloppene vi finner blant tang og tare i fjæra.  Skrukketrollene lever imidlertid på land, noe som er sjeldent blant krepsdyr der de fleste artene lever i havet.

Strandskrukketroll

Strandskrukketrollet er større enn kjellerskrukketrollet og kan bli hele 30 mm langt. Det landlevende krepsdyret liker seg i mørke og fuktige omgivelser og holder til under steiner og i fuktige sprekker fra øverst i strandsonen og litt inn på land. Hvis strandskrukketrollet blir skremt og må beskytte seg, kan det flykte ned i vannet.

StrandskrukketrollStrandskrukketroll (Ligia oceania).
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

Det er viktig at du forbereder deg ved å finne informasjon om skrukketroll og primitive insekter generelt og om strandskrukketroll og steinsprett spesielt før ekskursjonen starter.

For å finne strandskrukketrollet må du snu på steiner og være lynende rask! Finner du det riktige stedet, kan det under én stein være mange individer. Så fort de kommer ut i lyset, vil de flykte. Klarer du å fange noen for å studere dem?

Steinsprett

Steinsprett er ”urinsekter” eller svært primitive insekter som tilhører ordenen Thysanura. De har en avlang kropp med tre trådformede antenner på bakkroppen. Akkurat som strandskrukketrollet lever de i vannkanten hvor de holder til på skyggefulle steder. De er vanlige å se på svaberg og ikke minst i gamle båtnaust. Lette å fange er de ikke, men kanskje du klarer det?

SteinsprettSteinsprett (Petrobius sp., trolig P. maritimus).
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

Dyr som du samler inn, kan avlives svært humant ved å legge dem på et plastglass i fryseboksen over natten, da sovner de rolig inn. Dersom du ikke skal bruke dyrene i laboratoriet senere, passer du på å slippe dem uskadet tilbake i det miljøet du fanget dem.

 

Til ekskursjonsrapporten:

Bruk Internett og biblioteket, og finn faktaopplysninger om strandskrukketroll og steinsprett. Beskriv mikromiljøet der du fant dyrene. Hvis du har samlet inn noen dyr, kan du ta bilder av disse, sette dem på nål og eventuelt se på dem i stereolupe. Lag en beskrivelse av dyrene. Legg vekt på å beskrive dyrenes tilpasninger til miljøet de lever i. Hvorfor gjemmer dyrene seg under steiner?

Oppgaver

Fordypningsstoff for