Oppgave: Felt

Tang- og tarestrender

Publisert: 07.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Noen steder langs kysten vår skylles store mengder tang og tare på land ved uvær. Tangen samler seg i store hauger hvor den blir liggende og råtne. Her myldrer det av liv!

Til denne feltoppgaven trenger du:

 


  • digitalt termometer
  • målebånd
  • hansker
  • støvler eller vadestøvler
  • sikkerhetsline
  • plastglass med lokk
  • pinsetter
  • fuglebok
  • kamera
  • kamuflasje(?)

 

SteinvenderSteinvender (Arenaria interpres) er en vadefugl som liker å beite i taren.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

 

Steinvendere beiter fra tareSteinvendere beiter i tang som er skylt i land. Hvor mange fugler kan du oppdage på bilde?
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

 

PASS PÅ!
Store hauger med råtten tare kan være en felle!  Du kan lett sige under til livet eller lenger. Bruk sikkerhetsline!

 

 

Tarestrand på JærenTarestrand på Jæren.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

 

Lerke på tangEn lerke beiter på tang.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

 

Fugler beiter på tang og tare på Revkangen på JærenFugler på Revtangen på Nord-Jæren. Her beiter lappspove, stær og polarsnipe på gammel tang og tare som er skylt i land. Særlig om høsten når trekkfuglene er på vei sørover, kan fuglelivet omkring tangansamlinger være usedvanlig rikt.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

Taravika på KarmøyTaravika på Karmøy. I denne lille vestvendte bukta samler det seg store mengder tang og tare om høsten.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

Tang og tare er næringsrikt, og den råtnende tangen utvikler seg snart til et spiskammer av næring for mange andre organismer. Nede i tangen myldrer det av små krepsdyr, insektlarver og ikke minst av bakterier som bryter ned algene. Bakteriene er usynlige for øye, men lukten fra nedbrytningen er lett å merke.

Viktig næringsressurs for trekkfugler

Mange fuglearter finner næring blant den råtnende tangen. Særlig tidlig på våren (mars/april) og ved høsttrekket (september) kan fuglelivet på råtnende tare være svært rikt. Da kan man observere fuglearter som vanligvis ikke holder til i området, men som fråtser i næring langs trekkruten.

Eksponert fjære på JærenEksponert fjære på Jæren. Her har tang og tare samlet seg blant rullesteinene.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

Undersøk tangen

I denne oppgaven skal du undersøke livet i og ved råtnende tang dersom skolen har tilgang til en slik lokalitet.

Begynn med å beskrive hvordan området ser ut og gjør en beregning av hvor mye tang som er skylt på land. Mål opp tanghaugene hvis mulig. Beskriv også hvordan området lukter og hvordan konsistensen av tangen er. Pass på: Når du trør i råtnende tang, kan du sige langt ned – vær forsiktig, bruk sikkerhetsline!

Bruk et elektronisk termometer, og grav temperaturføleren så langt ned i tangen du kan. Les av temperaturen etter en halv time. Sammenlign med temperturen like under tangoverflaten og med lufttemperaturen. Noter.

Let blant tangen etter smådyr. Samle inn det du finner, legg dyrene på små glass, og undersøk dem senere. Noter og ta bilder. Ta prøver av tangen med tilbake til skolen og se på disse i lupe (og eventuelt i mikroskop). Noter, og vis eventuelt for klassen i videolupe.

Fugleobservasjoner

Observer og registrer fuglelivet ved tangen. Kamufler deg godt enten ved å bruke kamuflasjetelt, kamuflasjeduk eller ved å gjemme deg i terrenget. Bruk klær med naturfarger slik at du blir naturlig kamuflert. Dekk til ansiktet med finlandshette hvis du kan. Vær tålmodig, og observer fugler ved og på tangen hele skoledagen. Hvis du starter grytidlig om morgenen, vil du nok få det beste resultatet. Bruk artsliste og tell antall individer av arter du kjenner. Bruk kikkert, men pass hele tiden på at du er stille og i ro.

Til ekskursjonsrapporten:

Inkluder en beskrivelse av området generelt og av tangen spesielt. Ta med bilder. Vær nøye med å beskrive hvordan tangen ser ut og lukter. Kom inn på næringskjeder og på nedbrytere. Husk å ta med resultater av temperaturmålinger. Hvorfor blir det varmt nedi tangen? Presenter dyr dere fant i tangen. Forsøk å sette opp et enkelt næringsnett. Presenter fuglearter dere observerte og klarte å artsbestemme. Lag en arts- og antallsliste. Sjekk om Norsk Ornitologisk Forening har observasjoner fra området dere besøkte.

Oppgaver

Fordypningsstoff for

Relatert innhold

Generelt