Oppgave

Politiske partier - presenter partiene

Publisert: 02.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Siv Jensen, Liv Signe Navarsete, Kristin Halvorsen og Erna Solberg

Gruppeoppgave der gruppene skal lage en presentasjon av et politisk parti de får tildelt.

Lag en presentasjon av det politiske partiet dere har fått utlevert.
Dere skal presentere partiets historie, ideologi, hvem som er leder, profilerte medlemmer av partiet, listetopp i det fylket du bor i, hvilke saker partiet arbeider for, hva som kjennetegner partiet, hvilke partier dette partiet ser som mulige samarbeidspartnere, og hvilke som er motstandere.

Dere skal se på hva dette politiske partiet mener om følgende saker:

 • skole
 • skatt
 • miljø
 • eldre
 • helse
 • samferdsel
 • minoriteter og innvandring
 • kultur


Bruk aviser, Internett og pamfletter som kilder. Husk å føre opp hvilke kilder dere bruker.