Fagstoff

Nedsatt funksjonsnivå og seksualitet – hva så?

Publisert: 08.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Symboler

Barn og unge med nedsatt funksjonsnivå har samme behov for kunnskap om seksualitet som alle andre, men de må ha informasjon som er tilpasset behovene deres.

bildet viser en rullestol med en gutt og en jente oppi . Hjerter rundt demSeksualitet

 

Å ha nedsatt funksjonsevne betyr ikke at man ikke kan være sexy. For eksempel ble svenske Jesper Odeberg kåret til Sveriges mest sexy mann, og det var før han stilte opp naken i rullestol i magasinet Veckorevyn.

Funksjonshemmede er en uensartet gruppe med samme behov for kunnskap om kropp og seksualitet og lett tilgjengelig prevensjon som andre grupper i befolkningen. Gjennom internasjonale konvensjoner og nasjonale planer er vi forpliktet til å sikre at det ikke legges unødige hindringer i veien for at funksjonshemmede skal ha et godt seksualliv. (Kilde: Naku)

Hva innebærer det å ha nedsatt funksjonsevne når det gjelder seksualitet? Dette er en vanskelig problemstilling, kanskje først og fremst fordi det er et tema som mange synes det er vanskelig å snakke om – det er tabubelagt. Ofte blir vi litt klønete når vi skal snakke alvorlig om det. Seksualitet er et tema som er intimt, personlig og svært privat. Samtidig er seksualitet en naturlig del av det å være menneske, og alle mennesker har seksuelle behov.

Mange føler at det er vanskelig å leve opp til forventninger og idealer om kropp og seksualitet. Vi lever i et samfunn der mediene i stor grad er med på å definere hva som er en fin kropp. Dette idealet er ikke lett å leve opp til for noen. Derfor er det viktig at vi hjelper alle barn og unge med å få et positivt syn på deres egen kropp og deres egen seksualitet – et positivt syn på seg selv som man er. Noen barn med nedsatt funksjonsnivå kan ha ekstra behov for støtte på dette området.

I lenkesamlingen finner du fagstoff og filmer som du kan bruke for å skaffe deg en bedre oversikt over emnet.

Veilederens rolle

Å be om hjelp eller samtale i forbindelse med seksualitet kan være en vanskelig prosess. Som barne- og ungdomsarbeider må du være klar over dette og være oppmerksom på hvordan du møter en person som du tror ønsker hjelp eller veiledning.

 

Utfordringer til deg