Oppgave

Styringsform og styringsorganer i Norge

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Stortinget

Denne gruppeoppgava tar for seg styringsform og styringsorganer i Norge. Ifølge læreplanen skal eleven kunne:
- gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet og diskutere kva som kan truge demokratiet
- diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
- gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg og drøfte fleirtalsdemokratiet i forhold til urfolk og minoritetar

Gå sammen to og to.
Lag en modell eller en oversikt, enten digitalt eller på en plakat, der forholdet mellom regjering, storting og departement på den ene sida og fylkeskommune og kommune på den andre kommer fram. Ta for dere hvilke ansvarsområder de ulike styringsorganene har, hvilke inntekter og utgifter de har, hvordan de er organisert, og hvilken makt de har. Bruk gjerne fylkeskommunen og kommunen din som eksempler. Husk å vise til kilder.

Oversikten eller modellen skal henges opp i klasserommet eller leveres på LMS for tilbakemelding eller vurdering.

Relatert innhold

Generelt