Fagstoff

Nyttige adresser når du arbeider med temaet narkotika

Publisert: 08.02.2011, Oppdatert: 03.03.2017

Elev rekker opp hånda. Foto. 

I Norge har man satset mye på informasjon og kampanjer som skal forebygge at barn og unge begynner med narkotika. Denne satsingen har blant annet gitt oss mange svært gode nettressurser om temaet.

Som fagarbeider bør du kjenne til disse nettressursene slik at du kan bruke dem i arbeidet ditt med barn og unge. Under finner du en kort beskrivelse av de nettressursene som det er lenker til.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har et eget tema om rusmidler. Her finner du flere nyttige sider. I tillegg har Helsedirektoratet lenker til en rekke andre gode nettsteder som tar for seg rusforebygging.

 

ung.no

Ung.no har en egen temaside om rusmidler. Her finner du blant annet

  • faktastoff
  • spørsmål og svar
  • quiz og mye mer

Ungdom mot narkotika

Her finner du fagstoff om ulike narkotiske stoffer.

 

Forebygging.no

Her finner du flere sider om rusmisbruk. Dette er fagstoff for den som vil fordype seg i temaet.

 

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

LMS arbeider for bedre hjelp til dem som rammes av narkotikaproblematikken, både til den rusavhengige og til familien. Blant annet har organisasjonen en støttetelefon for pårørende. De holder kurs over hele landet, kommer med høringsuttalelser om rusmiddelpolitikk og gir ut tidsskriftet Mot Stoff. (Kilde: LMS)

 

Folkehelseinstituttet

Her finner du egne faner som omhandler temaet rus.

 

Forbundet Mot Rusgift

Gjør deg kjent på nettstedene over

Noter ned adresser på andre gode nettsteder du finner.

 

Som barne- og ungdomsarbeider er du en viktig rollemodell for barn og unge. Du skal ha kunnskaper om skadevirkninger ved bruk av narkotiske stoffer og hva som kan gjøres for å forebygge at barn og unge begynner å ruse seg.

Oppgaver

Til fordypning

Relatert innhold