Oppgave: Felt

Tang og tare

Publisert: 26.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Tang og Tare

Langs norskekysten er de store tareskogene dominerende helt ned til omtrent femten meters dyp. Noen store brunalger, slik som stortare, fingertare og butare, dominerer tareskogene, men på stilken av de store brunalgene vokser mange mindre tarearter, blant dem mange delikate rødalger. I fjæresonen, som er grunnere enn de store tareskogene, er mangfoldet av grønne, brune og røde alger ofte stort i eksponerte områder.

Til denne feltoppgaven trenger du:

 

  • algekrok med tau (og ev. også med "sikkerhetsline")
  • algeflora
  • store plastbakker
  • skriveunderlag
  • kamera eller mobiltelefon med kamera
  • eventuelt båt

 

En "epifytt" er en plante som vokser på en annen plante.


Tett vekst av tang og tare i fjæra.Tett algevekst i fjæresonen. Hvor mange ulike alger ser du?
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen
 


Tang og tare i fjæresonen ved Hidra i Vest-Agder.Mangfoldig vekst av tang og tare.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen
 


Sagtang.Sagtang (Fucus serratus). Navnet har denne brunalgen fått fra den taggete kanten på tallus.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen
 


Havsalat.Havsalat (Ulva lactuca). Denne vakre grønnalgen vokser helt øverst i eksponert fjære.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen
 


Vakker og mangfoldig algevekst helt øverst i fjæra ved Hidra i Vest-Agder.Vakker og mangfoldig algevekst helt øverst i fjæra. Hvilke arter ser du på bildet?
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen
 


Algekrok

I denne feltoppgaven er målet å samle inn og artsbestemme tang- og tarearter fra fjæresonen og ned i tareskogen ved hjelp av en algekrok.

algekrokAlgekrok.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

En algekrok er en liten rive av metall festet til enden av et langt og sterkt tau. Noen kroker kan foldes sammen. Når kroken foldes ut og kastes ut i tareskogen, vil den fange tarestilken når du drar den sakte på land. Det er en fordel å kaste kroken fra et sted der bunnen er relativt glatt og ikke full av store steiner, fordi kroken lett kan sette seg fast. Dersom dere har tilgang på båt, er det lurt å ha en sikkerhetsline med en liten dobbe på kroken og slippe kroken ut fra båten. Hvis kroken setter seg fast når den hales mot land, kan den løsnes den motsatte veien fra båten ved at dere haler i sikkerhetslinen.

Algekroken hales i land.Algekroken hales i land.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

Innsamling

Begynn med å lage en oversikt over hvordan tangbeltet ser ut der du skal samle inn algene. Noter, og ta bilder. Etter hvert som algene samles inn, er det lurt å legge dem på et fuktig underlag eller på en annen måte holde dem fuktige, for eksempel ved å legge algene i store plastbakker. Hvis de blir liggende i steikende sol, tørker de fort inn. Bruk algeflora eller annen bestemmelseslitteratur, og artsbestem algene dere har samlet. Ta notater, lag tegninger, og ta bilder. Se spesielt etter små alger som vokser på stilkene til de store brunalgene (epifyttiske alger).

Fingertare på algekrokenAlgefangst.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

Til ekskursjonsrapporten:

Lag en artsliste over algene dere fant, og ta med bilder av noen arter. Hvilke arter var mest tallrike? Hvilke arter vokste helt i vannkanten, og hvilke fant dere dypere? Fant dere alger med flyteorganer? Beskriv grisetang som er vanlig i fjæresonen, og finn formerings- og flyteorganer hos denne arten. Hvilke alger vokste på stilken av de store brunalgene? Hvorfor vokser de røde algene her? Hvordan er de tilpasset, og hva blir begrensende abiotiske faktorer på tarestilken? Fant du virvelløse dyr på noen av algene? Beskriv og artsbestem disse.

Mangfoldig vekst av tang og tare i fjæresonen.Mangfoldig vekst av tang og tare i fjæresonen.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

 

Kan du bestemme alger fra et bilde?

Ovenfor ser du et bilde fra strandkanten i en eksponert fjære. Bruk en algeflora, og forsøk å bestemme algene. Hvor mange arter kan du finne?

Oppgaver

Fordypningsstoff for