Fagstoff

Sponfraskillende bearbeiding

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Sponfraskillende bearbeiding er et fellesnavn på prosessen som sørger for å fjerne materiale (spon) fra arbeidsstykker. Når du skal lage et produkt i metall eller stål, har du behov for utstyr som er i stand til å skjære i disse materialene.

Sponfraskillende bearbeiding
Opphavsmann: Sandvik Coromant AS
 

Metalldreiebenk. Foto. Dreiing 

Metallarbeider justerer kontrollene på en CNC dreiebenk. Foto. Dreiing: Metallarbeider justerer kontrollene på en CNC (Computer Numerical Control) dreiebenk 

 

Sponfraskillende bearbeiding er et fellesnavn på prosessen som sørger for å fjerne materiale (spon) fra arbeidsstykker. Prosessen blir utført av maskiner med ett eller flere skjærende verktøy som skjærer seg inn i materialet og skjærer løs spon. Det blir stilt store krav til det skjærende verktøyet som må tåle høy varme og slitasje.

Maskinene kan være manuelt styrte (konvensjonelle) maskiner, men også datastyrte maskiner som kalles CNC (Computer Numerical Control).

Maskinene som brukes ved sponfraskillende bearbeiding, er: dreiebenker, fresemaskiner, bormaskiner, sager og slipemaskiner. Maskinene har flere bearbeidingsmetoder. I dreiebenken roterer arbeidstykket, og det skjærende verktøyet er fastspent i en verktøyholder. I de andre maskinene er det skjæreverktøyet som roterer, mens arbeidsstykket er fastspent.

Relatert innhold