Fagstoff

Boring

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Boring er kanskje den vanligste av alle bearbeidingsmetodene. Metoden ligner mye på dreiing og fresing, men både det å skille spon ut fra hullet og det å transportere spon bort er vanskeligere. Derfor må vi være ekstra nøye med at boreverktøyet både har riktige vinkler og riktig form.

Boring og sliping av bor
Opphavsmann: Industriskolen
 

Boring og innvendig gjenging 

 

Høyhastighetsboring med kjøling 

 

 

 

Spissvinkel og spiralvinkel på borSpissvinkel og spiralvinkel på bor
Opphavsmann: Sandvik Coromant

 

 

Eksempler på noen vinkler og materialerEksempler på noen vinkler og materialer
Opphavsmann: Industriskolen

 

 

 

SponvinkelSponvinkel
Opphavsmann: Industriskolen

 

 

Boring omfatter alle metoder som utføres ved sponfraskjærende verktøy, og som lager runde hull i et arbeidsstykke. Andre metoder kan være brotsjing, forsenking og gjenging.

For å få full forståelse for valg av skjæredata relatert til materialer er det viktig at du har tilgang til skjæretabeller, materialer og maskiner.

Definisjoner ved boring
Spindelhastigheten (n) er hastigheten på den spindelen hvor boret sitter, og uttrykkes i omdreininger per minutt.

Skjærehastigheten (vc) oppgis i meter per min (m/min). Denne hentes fra tabeller, men kan også enkelt beregnes når en kjenner antall omdreininger per minutt som boret har.

Matingshastigheten (vf − i mm/min) er verktøyets mating mot arbeidsstykket, alternativt arbeidsstykkets mating mot verktøyet, uttrykt i lengde per tidsenhet.

Mating per omdreining (f − i mm/omdr) uttrykker verktøyets forflytting i løpet av en omdreining og anvendes ved beregning av mating av verktøyet.

Spissvinkel og spiralvinkel på bor
De fleste borene har to sponkanaler og to skjærende egger. Borespon evakueres via sponkanalene. Sponbrytingen påvirkes av arbeidsstykkets materiale, verktøygeometri, skjærehastighet, mating og valg av skjærevæske.

Som hovedregel gjelder det at økende mating og/eller minsket skjærehastighet gir korte borespon. En sponlengde er akseptabel så lenge den kan transporteres ut gjennom sponkanalene på boret uten problemer.

Sponvinkelen
Sponvinkelen er størst ute ved skjæreggen og minsker fra periferien mot borets sentrum. På grunn av at skjærehastigheten minsker fra periferien mot borets sentrum, der den er null, vil den skjærende eggen arbeide ineffektivt ved borespissen.

Det som skjer, er at borespissen presses og skaver bort materiale. I stedet for å skjære dette bort, skjer det en plastisk deformasjon, da sponvinkelen er negativ og skjærehastigheten går mot null.
Se figur.

Denne presserende effekten gir opphav til en relativt høy aksiell kraftkomponent som ikke kan utnyttes, men som kan føre til at arbeidsstykket fjærer eller bøyer seg. Dette problemet kan en unngå ved å slipe boret på en spesiell måte, slik at tverrskjærets lengde reduseres.

Tabell skjærehastigheterTabell skjærehastigheter
Opphavsmann: Industriskolen

Skjærehastigheter

I tabellen til høyre finner du en oversikt over anbefalte skjærehastigheter i meter per minutt. De oppgitte dataene gjelder for HHS-bor.