Fagstoff

Profesjonell omsorg

Publisert: 21.05.2010


En forutsetning for å kunne gi profesjonell omsorg, er at du har en positiv holdning og oppriktig interesse for å ville hjelpe andre mennesker.

Det er viktig at du viser dette gjennom både verbal og non-verbal kommunikasjon med brukeren.

Du må evne til empati for å kunne forstå brukerens behov, og være i stand til å møte disse behovene.


Du må vise respekt for brukeren som et likeverdig menneske, ha fokus på brukermedvirkning og ha evne til å gi individuell omsorg.

Selv om alle har rett til likeverdig behandling, skal ikke alle behandles på samme måte. Personlighet og opplevelse av behov er ofte ulikt, og derfor må omsorgen tilpasses den enkelte. Du må derfor ha kunnskaper om den du skal hjelpe.

Du må kjenne til hvilke ressurser, hvilke begrensninger og hvilke behov brukeren har.

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt