Oppgave: Felt

Beskrivelse av lokaliteten

Publisert: 24.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Når du drar på ekskursjon, er det viktig å lage en kort, men allikevel nøyaktig beskrivelse av ekskursjonsområdet (lokaliteten). Gjennom denne vil du kunne fortelle andre hvordan du opplevde lokaliteten og forholdene der. Du vil også få bruk for notatene når du skal forklare hvordan organismene du fant, er tilpasset miljøet de lever i.

Til denne feltoppgaven trenger du:


 

  • kart over ekskursjonsområdet
  • digitalt kamera
  • skriveunderlag
  • skrivesaker

 

Elever på ekskursjon til eksponert fjæreTre elever på ekskursjon til eksponert fjære.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

 

Vi anbefaler å bruke den digitale karttjenesten Kart i skolen til for- og etterarbeidet. Denne karttjenesten er gratis og gir tilgang til mange nyttige ressurser.

Det kan være lurt å først merke av området på et kart og finne ut hvor stort det er. Dette kan ofte gjøres før klassen drar på ekskursjon.

Ei bukt på Hidra i Vest-Agder. Bukta vender mot sør-vest og er eksponert mot det åpne havet.Eksponert fjære mot sør-vest i Vest-Agder.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

Når du er framme på lokaliteten, er det lurt å først skrive noen stikkord om hvordan du opplever området:

  • Hvordan er værforholdene?
  • Er det mye bølger?
  • Hvor kommer vinden fra?
  • Fra hvilken retning er området mest eksponert for bølger og vind?
  • Hvordan ser det ut der land og hav møtes? Kjenner du noen spesielle lukter?
  • Ser du noen levende organismer ved første øyekast?

Få med alt du synes er viktig, men skriv kort. Senere kan du renskrive notatene til ekskursjonsrapporten. 

Når du har notert, kan du ta et par oversiktsbilder med kameraet ditt. Du kan også lage noen skisser hvis du vil. Illustrasjonene blir fine å bruke i ekskursjonsrapporten senere.

Oppgaver

Fordypningsstoff for

Relatert innhold

Til inspirasjon

Generelt