Fagstoff

Barne- og ungdomsarbeideren som veileder

Publisert: 17.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Symboler

Voksnes tilbakemelding på barns seksualitet har stor betydning for utviklingen av barnets selvfølelse. Det at man oppfatter sin egen kropp og sine egne lyster som noe bra og normalt, er med på å styrke selvfølelsen.

Utviklingen av en trygg seksualitet fra barneårene av har også stor betydning for seksualiteten i voksen alder. Derfor er det viktig med tydelige og reflekterte voksne som kan veilede barnet på en slik måte at det utvikler en god seksualitet.

Målet med veiledning av barn og unge på området seksualitet er at de skal utvikle forståelse, ansvarsfølelse og gode holdninger og bli i stand til å ta avgjørelser selv

 

bildet viser en figur knyttet til veiledningVeiledning

 

En del barn bruker seksuelle ord som de ikke forstår betydningen av. I noen tilfeller bruker de slike ord for å håne eller mobbe andre. Det må du selvfølgelig reagere på.

 

 

bildet viser grafitti på veggGraffiti på vegg

 

Veiledningen må komme naturlig, slik at den ikke oppfattes som påtvunget. Det er behovene til barnet eller ungdommen som skal danne utgangspunktet for veiledningenbildet viser barne og ungdomsarbeideren i møte med et barn og dets foreldreMøte med foreldrene

Barn og ungdom har behov for voksne som er imøtekommende, og som tør å snakke med dem om det de lurer på når det gjelder seksualitet.

Intervju med sexolog

 

Dersom du synes dette er et vanskelig tema å snakke med barna om, kan du be om råd og veiledning fra noen du jobber sammen med.

Veiledning

Å veilede vil si å hjelpe en annen til selv å komme fram til sin egen løsning. Gjennom veiledning skal du hjelpe barn og ungdom til å bli i stand til selv å vurdere, sette grenser og gjøre egne valg når det gjelder seksualitet. Dette mestrer barnet eller den unge som et resultat av refleksjon og innsikt.

For å kunne veilede barn og ungdom må du

  • ha kunnskap om seksuell utvikling
  • ha kunnskap om hva barn og ungdom i forskjellige aldre er opptatt av når det gjelder seksualitet
  • ha god kunnskap om seksualitet generelt


Det er viktig at du holder deg til ditt kompetanseområde. I noen tilfeller kan veiledning også innebære at du henviser barnet til noen som kan mer om emnet.

Som barne- og ungdomsarbeider må du være klar over dine egne holdninger og opptre profesjonelt. Det innebærer å vise respekt for alle mennesker. Vær oppmerksom på at du som voksen er et forbilde, og at barn og unge speiler seg i dine reaksjoner.

Det er viktig at barnet opplever deg som et menneske det er trygt og godt å snakke med. Måten du kommuniserer på, både verbalt og ikke-verbalt, har mye å si for om du oppnår tillit. Unngå å være belærende eller moraliserende.

Prøv å forstå og sette deg inn i den virkeligheten som barnet eller ungdommen befinner seg i, og ta utgangspunkt i den. Det gjør du best ved å observere og lytte aktivt. I en samtale kan du stille spørsmål både for å vise interesse og for å oppnå større forståelse og innsikt. Støtt opp om ressursene til barnet eller ungdommen, og gi gode tilbakemeldinger. Det vil styrke selvfølelsen.

Barn og ungdom bruker ord om seksualitet som føles naturlige for dem, og det å bruke medisinske ord på kjønnsorganer virker som oftest fjernt. Bruk gjerne de samme ordene som den du snakker med, dersom det føles naturlig. Vær likevel oppmerksom på at barn og unge ofte bruker ord og uttrykk som de slett ikke ønsker at voksne skal bruke. Vis respekt, og juster språket ditt dersom du merker at barnet eller den unge reagerer på de ordene du bruker.

Selv om du har egne erfaringer, skal du ikke utlevere deg selv når du veileder barn og unge.

Utfordringer til deg


Oppgaver

Generelt