Oppgave: Felt

Eksponert fjære

Publisert: 24.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Eksponert fjære fra Hidra i Vest-Agder.

"Fjæra" er der hav møter land. Her er livet mangfoldig. Vi finner tang og tare i mengdevis og et utall små og store dyr. Noen sitter fast på svaberg og steiner, mens andre skjuler seg i sprekker, under steiner eller kamuflerer seg blant algene. Fjæra er et spennende sted!

Fingertare vokser i eksponert fjæreFingertare vokser i eksponert fjære.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen
Fingertare (Laminaria digitata) er vanlig langs hele norskekysten og er en av de store brunalgene som danner tareskoger fra øverst i fjæra og ned til 10–15 meters dyp.
SvartbakSvartbak.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen


Svartbak (Larus marinus) er vår største måkeart. Den hekker langs hele kysten og får vanligvis to til tre unger i mai/juni. Svartbaken kjennes igjen på svarte vinger, kjøttfargede bein og en rød flekk ytterst på nebbet.

 

Organismer som lever øverst i den eksponerte fjæraLivet øverst i den eksponerte fjæra.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

 


Organismer som lever i den eksponerte fjæra, utsettes for kraftige bølgeslag og må kunne stå imot havets krefter. På bildet over ser du albuesnegler, noen få fjærerurer, små blåskjell og tang og tare som klorer seg fast øverst i en eksponert fjære.

 

 

Bilde av tre elever på svaberget.Ekskursjon til eksponert fjære. Tre elever undersøker fjæra med håv en stille sommerdag.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

 

Vi anbefaler å bruke den digitale karttjenesten Kart i skolen til for- og etterarbeidet. Denne karttjenesten er gratis og gir tilgang til mange nyttige ressurser.

Av og til er det storm, av og til stille. Kraftige bølgeslag vil skape sterk vannbevegelse som i ekstreme tilfeller kan kaste store steiner fra bunnen og opp på land. I tillegg til at isen i siste istid polerte svabergene, har tusenvis av år med bølgeslag og avrenning vært med på å gjøre svabergene glattskurte. Noen steder stuper berget rett i sjøen, mens andre steder strekker flate svaberg seg ut i havet.

Rullesteinstrand ved Brusand på Jæren.Rullesteinsfjære ved Brusand på Jæren.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

Store variasjoner

På Jæren danner rullesteinsstranda eller sandstranda grensen mellom land og storhav, mens i Trøndelag og mange andre steder er kysten oversådd av tusenvis av holmer og skjær som luner og beskytter. Tidevannforskjellen er metervis i nord, mens det i sør omtrent ikke finnes tidevannsforskjeller. Årstidsvariasjonene er store, og det samme er de geografiske forskjellene. En høstdag ved Stad oppleves annerledes enn den tilsvarende dagen ved Oslofjorden.

Storm i fjæra på Hidra i Vest-Agder.Eksponert fjære en stormfull høstdag.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

Tilpasninger til tøffe forhold

Livet i den eksponerte fjæra må være tilpasset tøffe forhold. Tang og tare må kunne holde seg fast selv under de kraftigste stormene, og dyr som ikke kan flykte til dypere vann, må finne beskyttelse.

En av hensiktene med å dra på ekskursjon til ”eksponert fjære” er nettopp å se hvilke tilpasninger organismene som lever her, har fått for å kunne leve i et bølgeeksponert miljø.

Tang og tare vokser på en stein helt ytters i fjæra ved Hidra i Vest-Agder.Her vokser Fingertare og Krusflik en stein helt ytterst i fjæra.
Opphavsmann: Alf Jacob Nilsen

For- og etterarbeid

Et annet hovedmål er at du som student skal lære litt om hvordan fjæra ser ut der du bor, hvilke arter som lever hos deg og hvordan vi kan bruke praktiske oppgaver for å undersøke dette økosystemet.

En ekskursjon krever både for- og etterarbeid. På disse sidene finner du forslag til ekskursjonsoppgaver og tips til hva de enkelte oppgavene kan inneholde. Det er selvsagt nødvendig at du tilpasser feltoppgavene til de lokale forholdene du møter i fjæra der du bor.

Du finner også forslag til hva ekskursjonsrapporten kan inneholde. Gjennom en god ekskursjonsrapport vil du lære mye om livet i den eksponerte fjæra og som klasse kan dere fortelle andre hva dere fant ut og opplevde gjennom ekskursjonen. Ta deg tid til og bruk krefter på etterarbeidet, da blir læringen den beste.

Relatert innhold

Til inspirasjon