Oppgave

Trolldomsbøker

Publisert: 18.04.2012, Oppdatert: 03.03.2017

Ressurser

Språk- og litteraturhistorisk tidslinje

 

Sogn og fjordane fylkeskommune:

Digitaliserte svartebøker 

 

Institutt for kulturstudier ved UIO:

Svartebøker 

 

Institutt for kulturstudier ved UIO:

Norske trolldomsprosesser 

 

 

Hekseprosess  

Uniforum (UIO):

Hekseprosessene i Europa var oftest nabokrangler 

 

 

Sator-rotas-formelen

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

 


Ringenes herreRingenes herre


 

 

 

Fra middelalderen til vår tid

 

Under relatert innhold finner du en relatert fagartikkel om engler og demoner med tilhørende oppgaver som trekker linjer fra middelalderen til vår tid.

 

Heksebrenning    

Lærebøker i trolldom og magi

Menneskene i middelalderen levde i et magisk univers. Her rådde både Gud og Satan, engler og demoner. Mennesker med overnaturlige krefter ble omtalt som trollmenn og trollkvinner eller hekser. Folk trodde at de stod i direkte kontakt med den onde selv. Middelalderens trolldomsbøker, eller svartebøker, er lærebøker i trolldom og magi.

NB! For å løse oppgavene nedenfor må du studere Vinjeboka som du finner på tidslinja i Norsk språk- og litteraturhistorie.

 

Oppgave 1

 1. Hvorfor kalles disse bøkene for "svartebøker?
 2. I muntlige overleveringer blir det ofte referert til 6. og 7. Mosebok. Hvordan skulle disse bøkene ha blitt til og hva inneholdt de?
 3. Hvilken tradisjon bygger de norske svartebøkene på?

 

Oppgave 2

På side 3 i boka Vinjeboka på Tidslinja forteller bibliotekaren ved Oslo katedralskole om Vinjeboka.

 1. Når og hvor ble denne boka funnet?
 2. På hvilken måte skiller innholdet i Vinjeboka seg fra andre svartebøker?
 3. Hvordan vet man at boka stammer fra 1490-tallet?
 4. Hvem regner man med har skrevet boka?
 5. I Vinjeboka finner man den såkalte sator-rotas-formelen. Hva slags formel er dette og hvordan ble den brukt?

 

Oppgave 3

I middelalderen trodde folk at trollmenn og hekser var opphavet til ulykker og sykdom. Mange ble dømt for trolldom og hekseri. Les artikkelen Hekseprosessene i Europa var oftest nabokrangler (Uniforum) og se videoklippet fra NRK-serien Historien om Norge på s.17 i Vinjeboka. Her fortelles historien om den samiske noaiden Kvive som blir dømt til døden for trolldom.

 1. Hva er en noaide?
 2. Hva er det Kvive blir beskyldt for?
 3. Hvordan oppfatter Kvive selv de beskyldningene som blir rettet mot han?
 4. I hvilket tidsrom foregikk de fleste hekseprosessene i Norge?
 5. 80% av de som som ble dømt til døden for trolldom og hekseri var kvinner. Hva kan årsakene være til det?
 6. Finnmark er det fylket i Norge der flest mennesker ble dømt for trolldom og hekseri. Hva kan årsakene være til det?