Fagstoff

Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?

Publisert: 19.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
String Web

Ordet kontekst kommer fra latin og betyr «sammenvevning», det å binde noe sammen. Konteksten er det som er rundt teksten, det som opptrer sammen med teksten, altså omgivelsene. Mange utsagn eller tekster vil være uforståelige om en ikke kjenner konteksten.

tre jenter framfører skuespillHvordan tolker du dette bildet? Sammenlikne med dine medelever. 

Vi kan som et eksempel tenke oss et fotografi. Et portrett får en annen betydning når du ser to personer på bildet eller når du ser en varde i bakgrunnen. Kanskje er de to kjærester, eller venner, kanskje har de besteget en fjelltopp. Konteksten hjelper oss til å tolke bildet riktig.

nært murvegg med grafitti av en bøllete trollguttEn tegneserie? 
Nært grafitti Hvordan tolker du dette bildet? 

Slik er det også med tekster og språklige handlinger. Omgivelsene er viktige for å forstå hva som blir formidlet og hvordan det skal tolkes. Konteksten kan også fort endre seg og forandre fokuset for kommunikasjonen. To som går og prater ivrig sammen på et fortau, legger nesten ikke merke til omgivelsene inntil de møter en sperring. Plutselig blir sperringen en relevant del av konteksten, samtalen kan til og med få et annet fokus og et nytt forløp.

murvegg med grafittiTil grafitti 

I denne fremstillingen har vi vært opptatt av at mennesker er forskjellige og bærer med seg sine særegne referanserammer eller kulturfiltre som vi kalte det i kapittel 2. Den del av konteksten som gjøres relevant, behøver ikke være den samme for de to partene i en kommunikasjon.

I eksemplet med sykepleierne og japanerne så vi at for sykepleierne som stod ved hovedinngangen av sykehuset var konteksten en vanlig røykepause, mens for japanerne var konteksten kvinner som røyker på offentlig sted - altså horer.

Relatert innhold