Fagstoff

Risikovurdering - eksempel for alarmanlegg

Publisert: 27.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017

HMS.Bildekollasje.

I risikovurderingen skal du vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du må gjøre mer for å forebygge. Eksempler fra alarmanlegg.

Eksempel på utfylt analyse for risikovurdering. Tabell.Risikovurdering 

Risikovurdering

Eksempel på utfylt analyseskjema for installasjon av alarmanlegget.

Last ned skjema i PDF-format:

Risikovurdering, Eksempel på utfylt analyseskjema 

 

Ved hjelp av analyseskjemaet får vi rangert hendelsene i forhold til hverandre, slik at den hendelsen som er mest sannsynlig får størst fokus.

 

Når analysen er gjennomført, bruker vi den for å sette opp en handlingsplan for sikkerhet under utførelse av arbeidet.

Rutinestyrt sikkerhet

I handlingsplanen finner vi de tiltakene som skal være på plass under utførelse av arbeidet.

 

Eksempel på utfylt handlingsplan:

En liste med tiltak for rutiner. Skjema.Eksempel på risikovurdering installasjon av boligalarm 
Eksempel på rutiner ved utførelse av installasjonenEksempel på risikovurdering installasjon av boligalarm Last ned skjema til venstre i PDF-format:

 

Eksempel på utfylt handlingsplan2 

 

 

 

 

 

 

 

Relatert innhold

Fordypningsstoff for