Fagstoff

Nyttige adresser når du arbeider med alkohol

Publisert: 11.05.2010, Oppdatert: 19.04.2017

Elev rekker opp hånda. Foto.

Som barne- og ungdomsarbeider er du en viktig rollemodell for barn og unge når det gjelder akohol. Du skal ha kunnskaper om skadevirkninger som alkohol kan gi, og hva som kan gjøres for å forebygge at barn og unge starter med alkohol.

Vi har en rekke holdningsskapende kampanjer rettet mot barn og unges forhold til alkohol. Denne satsingen har blant annet gitt oss flere svært gode nettressurser som handler om alkohol og alkoholbruk. Under finner du en kort beskrivelse av nettressursene som det er lenker til.

Kilden: Kjønnsforskning.no
Artikler som omhandler rusproblematikk.

Helsedirektoratet
Under temaet rusmidler finner du fagstoff om alkohol.

Rusforebyggende arbeid
Her finner du fagstoff og filmer om planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene.

Folkehelseinstituttet
Her kan du finne mye fagstoff om alkohol og alkoholskader.

ung.no
Her finner du fagstoff, quiz, spørsmål og svar.

Barneombudet
Ved å søke på alkohol får du opp en rekke artikler som handler om alkohol.

Unge og rus
"Støttemateriell - Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter"

Forebygging.no
Dette er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i Norge. (Kilde: Forebygging.no)

Kors på halsen
Dette er sidene til Røde Kors, med blant annet fagstoff om rus.

Organisasjonen "Voksne for Barn"
Her finner du nyttig fagstoff om en rekke emner, deriblant rus. Du finner også flere hefter som kan brukes i undervisningen.

Helsedirektoratet
Dette er sidene til Helsedirektoratet. Her finner du fagstoff og andre ting knyttet til rus.

 

Gjør deg kjent på nettstedene over

Noter ned adresser på andre gode nettsteder du finner.

Oppgaver

Til fordypning

Relatert innhold