Fagstoff

Diversitetskombinering

Publisert: 10.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Diversitetskombinering

Signaler fra en instrumentlast har alltid en definert polarisasjon. Vanligvis vil den være sirkulært polarisert med høyre eller venstre dreieretning. På mottakersiden er det ikke fullt så enkelt. Siden en rakett ofte har en mer eller mindre uforutsett orientering er det viktig at mottakersystemet kan håndtere flere polarisasjonsretninger samtidig. En løsning på dette problemet er et mottakersystem med polarisasjonsdiversitet. Dette innebærer diversitetskombinering (eng: Diversity Combining).

Diversitet kan brukes aktivt som metode for å sikre uavbrutt kommunikasjon under varierende forhold. Da sendes den samme informasjonen over to eller flere samtidige kommunikasjonskanaler med forskjellige karakteristiske egenskaper. Ved mottak kombineres kanalene i sanntid slik signalet fra den kanalen som til enhver tid har best overføringskvalitet velges for videre behandling.
På mottakersiden kan teknikken også brukes for å sikre best mulig mottak av en enkelt kommunikasjonskanal med varierende karakteristiske egenskaper. Et eksempel på dette er vekslende polarisasjon på grunn av vekslende orientering av nyttelasten.

Systemer som benytter diversitetskombinering krever bruk av flere forforsterkere og mottakere, en for hver kanal som skal kombineres. Selve kombineringen kan gjøres på det demodulerte signalet, såkalt post-detektor kombinering, eller på IF, såkalt pre-detektor kombinering. Pre-detektor kombinering er langt mer komplisert og derfor dyrere enn post-detektor kombinering, men kan brukes på flere modulasjonstyper og gir under de fleste forhold bedre signalkvalitet.

Post-detektor diversitetskombineringPost-detektor kombinering
Opphavsmann: Rolf Lien, Narom
Figuren over viser en prinsippskisse av et system med post-detektor diversitetskombinering. AGC-nivået fra mottakerne brukes til å vekte hvor stort bidrag hver mottaker skal gi til det kombinerte videosignalet.