Bilde

Aliasing

Publisert: 03.05.2010, Oppdatert: 18.05.2015
Aliasing. Bilde.

Figuren viser en signal (rød kurve) som punktprøves med for lav samplingsfrekvens (sorte prikker). Det digitale signalet (sorte prikker), blir konvertert tilbake til et analogt signal ved en digital til analog omformer, eller DAC, og resulterer i et signal (blå kurve) som etterligner (Eng: Aliases) et annet. Resultatet etter DAC er blitt totalt forskjellig fra det signalet opprinnelig var.