Fagstoff

Måling på alarmanlegg

Publisert: 02.05.2011, Oppdatert: 03.03.2017

Måling på alarmanlegg i forbindelse med idriftsetting 

  • måling på anlegg som bruker sløyfer ved tilkobling
  • måling ved hjelp av multimeter

 

Resistansmåling

Ferdig koblede sløyfer og kurser frakobles spenningskilden (sentralen) før måling.

 

Ved måling på denne typen anlegg kan en ikke benytte isolasjonstester (megger) fordi den benytter en målespenning på 500 V. Tilkoblet utstyr i alarmanlegget tåler ikke så høy spenning.

 

Måling i konvensjonelle anlegg

Anlegg der detektorsløyfa er avsluttet med en endemotstand (endeledd).

Måling av konvensjonell detektorsløyfe

Måling av isolasjon mellom ledere. Ved måling må vi sjekke at det ikke er kortslutning, forbindelse mellom lederne. Ved måling må endemotstanden være fjernet. Denne målingen gir oss en høy ohm-verdi. Instrumentet viser åpen krets.

Åpen utgangMåling på detektorsløyfe uten endemotstand

Måling av lederresistans

Endemotstanden fjernes, og det legges en kortslutning på siste detektors utgang. På en S – 60-sokkel kortsluttes det mellom L2 og L1 out.
Instrumentet tilkobles og skal vise forventet resistans ut fra aktuell kabellengde. Ved et lederareal på 1mm2 er resistansen ca. 1,78 Ω pr. 100 m

 Måling på detektorsløyfe kortsluttet utgang

Dersom endemotstanden ikke fjernes, kommer denne i tillegg. Instrumentet vil i dette eksemplet vise ca. 4,2 kΩ.

Med endemotstandMåling på detektorsløyfe med endemotstand