Fagstoff

Observasjon

Publisert: 14.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Ung kvinne og gammel mann i samtale. Foto.Observasjon kommer fra latin og betyr «iakttakelse» eller «undersøkelse». 

Som helsefagarbeider er du sammen med brukeren i mange forskjellige situasjoner i løpet av en dag, og det er viktig at du observerer brukeren i denne tiden.

De to viktigste måtene å innhente informasjon om brukere på er å observere og å samtale. For å observere må du bruke sansene dine.

Å observere er

 • å iaktta eller se
 • å høre
 • å lukte
 • å kjenne

Som helsefagarbeider er du sammen med brukeren i mange forskjellige situasjoner i løpet av en dag, og det er viktig at du observerer brukeren i denne tiden. Observasjonene gir deg informasjon slik at du kan kartlegge brukerens individuelle ressurser og behov.

Å bli flink til å observere krever trening. Den som har lang erfaring, opparbeider seg et «klinisk blikk», som betyr at man vet hva man skal se etter, og fort legger merke til endringer i tilstanden til brukeren.

Det kan få store konsekvenser for en bruker hvis du som helsefagarbeider overser en rød flekk på en hæl, eller at du ikke lytter til signaler som tyder på at han eller hun har smerter.

Det er viktig at du vet

 • hva du skal observere
 • hvordan du skal observere
 • når du skal observere

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold

Fordypningsstoff for

Generelt