Fagstoff

I samfunnet

Publisert: 10.08.2017

Folkemengde. Foto.  

Hva handler egentlig samfunnsfaget om? Og hva mener vi med «samfunnet»? Er det lokalsamfunnet der du bor? Er det regionen du bor i? Er det Norge? Eller er det den store verden? Svaret er at faget handler om alle disse områdene.

I samfunnsfaget ser vi på hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan styringen av landet skjer på ulike nivåer. Vi ser også på forholdet til land, organisasjoner og mennesker andre steder i verden.

Vi ser ikke bare på samfunnet rundt oss. Individet er også viktig. Du er en del av samfunnet – et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du trenger kunnskaper om disse rettighetene og pliktene hvis du skal være et aktivt medlem av samfunnet – og hvis du skal kunne begrunne synspunktene dine og ta veloverveide valg i framtiden.

Ifølge læreplanen er et av formålene med samfunnsfag å gjøre deg bevisst både hvordan det sosiale fellesskapet påvirker dine holdninger, kunnskaper og handlinger, og hvordan du kan påvirke fellesskapet og din egen livssituasjon.1

Læreplanen er delt inn i fem hovedområder:

 • Utforskeren
 • Individ, samfunn og kultur
 • Arbeidsliv og næringsliv
 • Politikk og demokrati
 • Internasjonale forhold

Hvert av hovedområdene har kompetansemål som sier noe om hva du må lære deg og kunne noe om for å bestå faget. Her er noen sentrale spørsmål som du skal kunne svare på eller drøfte i løpet av året:

 • Hvem og hva påvirker meg?
 • Hva slags rettigheter og plikter har jeg i arbeidslivet?
 • Hvordan fungerer velferdsstaten i Norge, og i hvilke situasjoner kan jeg møte de ulike velferdsordningene?
 • Hvordan stemmer jeg ved politiske valg?
 • Hvorfor stemmer jeg som jeg gjør?
 • Hvilken kultur tilhører jeg? Hvordan er det å leve i et flerkulturelt samfunn?
 • Hva er forskjellen på urfolk og etniske minoriteter?
 • Hva er globalisering? Hvordan påvirker globaliseringen mitt liv?
 • Hvordan kan mitt forbruk ha noe å si for miljøet?
 • Hva er makt, og har Norge makt i verden?


Vi vil se på hva som styrer relasjonene mellom oss som enkeltindivider og grupper. Og vil vil vise hvordan vi ordner mellommenneskelige forhold i mer formelle sammenhenger gjennom institusjoner, lover og regler.

Et mål du bør ha for deg selv, er at du i løpet av dette året med samfunnsfag skal tilegne deg så mye kunnskap at du forstår din egen rolle i samfunnet, Norge og verden. Dermed kan du enkelt følge nyhetene på fjernsyn, radio og internett. Du skal ha kunnskap om og mene noe om saker som omgir oss hver dag, slik at du kan bli et aktivt samfunnsmenneske.

I hovedområdet «Utforskeren» er det viktig at du lærer å reflektere over stoffet og å bruke samfunnsfaglig metode og utøve kildekritikk.