Oppgave

Jeg, en gründer?

Publisert: 15.06.2010, Oppdatert: 21.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Samarbeid

Du har gått gjennom sidene på NDLA som handler om bedriftsetablering, og du har nå en veldig god idé til et produkt du har lyst til å selge. Men hvordan skal du gå fram, fra idé til bedriftsetablering, finansiering, produksjon og salg?

Gå sammen to og to. Ha en idémyldring først og finn et produkt dere har lyst til å satse på.

1) Hva er forretningsideen?
2) Personlige opplysninger – CV.
3) Beskriv produktet/tjenesten/produksjonen.
4) Foreta en enkel markedsvurdering – hva er markedet, hvor stort er det, osv.
5) Hvordan skal du markedsføre produktet ditt? Hvem er målgruppa for produktet?
6) Pris (kostnad, etterspørsel, salgsmuligheter).
7) Markedsføring og salg.
8) Økonomi, kapitalbehov og finansiering. Hvordan skal du finansiere produksjonen? Sett opp et budsjett for tre år.
9) Organisering og administrasjon av virksomheten.
10) Handlingsplan. Hvor og når skal du starte etablering av virksomheten?

Presentasjon: Mot slutten av timen eller neste time skal dere presentere deres bedriftsidé og plan for videre arbeid + budsjett. I tillegg skal dere levere en skriftlig forretningsplan i Leksemappa under Arbeids- og næringsliv.

 

Relatert innhold

Praktisk stoff for