Oppgave

Oppgaver til filmen "Befruktning i mitt bilde?"

Publisert: 26.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Oppgavene berører temaer som prøverørsbefruktning, sortering av befruktede egg, sæddonasjon og eggdonasjon.

Celleklump. Foto.Embryo på 8-cellestadiet.
Opphavsmann: Ekem
 

Menneskefoster. Foto.Menneskeembryo på 9 (7) uker.
Opphavsmann: Ed Uthman
 

 

  1. Hva er prøverørsbefruktning? Forklar forskjellen på tradisjonell prøverørsbefruktning og mikroinjeksjon (ICSI).
  2. Når ble det første barnet født ved hjelp av assistert befruktning i Norge?
  3. Hva kalles metoden som brukes når et befruktet egg sjekkes for arvelige sykdommer før det blir satt tilbake i mors livmor? Hvordan gjøres dette?
  4. I filmen ønsket Jasons foreldre seg et barn til. Hvilken egenskap var det viktig at barnet hadde, og hvilken egenskap ønsket foreldrene at barnet ikke skulle ha? Synes du at det er akseptabelt at enkelte egenskaper blir valgt spesielt og andre blir valgt bort? Synes du at det er problematisk at et barn blir til for å hjelpe en syk bror eller søster? Hvorfor/hvorfor ikke?
  5. Ved assistert befruktning blir det som regel laget flere befruktede egg enn paret trenger. De beste av disse fryses, mens resten kastes. Synes du at de skal kunne brukes til forskning?
  6. Det er i Norge lov å donere sædceller til par som ikke er befruktningsdyktige, men det er ikke tillatt å donere eggceller. Hvorfor tror du mange mener det er en etisk forskjell på sæddonasjon og eggdonasjon?
  7. Hva synes du om muligheten for at en fremmed kvinne kan være surrogatmor og bære fram barnet for et par mot betaling?
  8. Mener du at barn født etter sæd- eller eggdonasjon har rett til å få vite hvem som er deres biologiske opphav?
  9. Dersom en recessivt nedarvet sykdom dukker opp hos én av 10 000 fødte barn, hvor mange bærere av det recessive allelet er det da i den norske befolkningen? (Hint: Hardy-Weinbergs lov)
  10. Duchenne muskeldystrofi er en kjønnsbundet (knyttet til X-kromosomet), recessivt nedarvet sykdom. Hva betyr dette for forekomsten av sykdommen hos gutter og jenter? Forklar hvorfor.