Fagstoff

Styrte maskiner

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Vi skiller mellom manuelle og styrte dreiebenker/fresemaskiner, og i dag finnes det avanserte CNC-styrte maskiner. Antall CNC-styrte maskiner i industrien er i kraftig vekst, og graden av automatisering i norske industribedrifter er økende.

CNC styrte maskiner
Opphavsmann: Industriskolen
 

Ønsker du å arbeide som CNC-operatør? 

Star cnc-maskin
Opphavsmann: Industriskolen
 

Fleroperasjons cnc-maskin
Opphavsmann: Industriskolen
 

En CNC maskin kan bearbeide både metall og plast
Opphavsmann: Center for Occupational Employment Information
 

Det du må passe på når du skal betjene ulike styrte maskiner, er å bruke rett verneutstyr og ikke sette i gang arbeidsprosessen uten å forsikre deg om at arbeidsstykket som skal bearbeides, er riktig fastspent.

Utvikling av nye datastyrte dreie- og fresemaskiner og moderne skjæreverktøy har gjort sponfraskillende bearbeiding til en rask og allsidig metode som overtar mer og mer av bearbeidingsprosessene.

De aller fleste bedrifter benytter i dag CNC-styrte maskiner. Kravene til nøyaktighet og produksjonshastighet gjør det nødvendig å ta slike maskiner i bruk.

CNC-styrte maskiner
Numerisk styrte eller CNC-styrte maskiner er maskiner som blir styrt elektronisk etter et på forhånd utviklet program. Det vil si at maskinen kan arbeide automatisk etter et program som forteller hvor maskinen skal bevege seg på arbeidsstykket, hvilke spindelturtall den skal ha, og hvilken matingshastighet og lignende som skal til, ved hjelp av tall (numerisk).

Når vi snakker om CNC-styrte maskiner, er det i første rekke sponfraskillende verktøymaskiner vi tenker på. I dagligtale blir forkortingen NC brukt for numerisk styring, som kommer fra Numerical Control. Dette er en måte å automatisere maskiner på slik at de kan arbeide på egen hånd uten inngrep fra mennesker.

Eksempler på numerisk styrte maskiner:

1. fresemaskiner

2. dreiebenker

3. boremaskiner med flere

Relatert innhold