Fagstoff

Skjærevæskens oppgave ved sponfraskillende bearbeiding

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Skjærevæske pumpes over kutteområdet på en fresemaskin

Under arbeidsprosessen utvikles store mengder varme på grunn av friksjonen mellom verktøyet og arbeidsstykket og den innvendige friksjonen som oppstår under deformering av sponen. Skjærevæsken skal blant annet hindre at denne varmemengden overføres til verktøyet og arbeidsstykket.

Eksempel på HMS datablad for skjærevæsker:

 

 

Eksempel på leverandør
av skjærevæske:

GRAS Produkter AS 

Skjærevæskens viktigste oppgaver er å:

  • kjøle, dvs. lede bort varme fra verktøy, arbeidsstykke og spon
  • smøre verktøyet for å redusere friksjonen og varmeutviklingen som oppstår idet sponene glir over sponflaten på verktøyet 
  • beskytte maskinen og arbeidsstykket mot korrosjon 
  • skylle bort spon fra arbeidsstykket

Skjærevæsker kan deles i tre hovedgrupper:

  • vannbaserte, emulgerbare oljer
  • vannbaserte, syntetiske væsker 
  • rene, ikke vannbaserte skjæreoljer


Emulgerbare skjæreoljer blandes med vann før bruk og danner stabile olje-i-vann-emulsjoner der oljen er finfordelt i vannet som mikroskopiske dråper. Skjæreoljeemulsjoner har meget god kjøleevne, men gir relativt dårlig smøring uten høytrykkstilsetninger. Antirusttilsetninger beskytter verktøy og arbeidsstykke mot korrosjon.

Vannbaserte, syntetiske skjærevæsker er klare vannløselige kjemikalier som løses (tynnes) med vann til ønsket konsentrasjon før bruk. I tillegg tilsettes høytrykks- og antirusttilsetninger.

Rene skjæreoljer (mineraloljer) benyttes uten noen form for oppblanding og har derfor mindre kjøleevne enn emulsjoner og vannbaserte syntetiske væsker. Smøreevnen er derimot normalt bedre. Dette reduserer varmeutviklingen under skjæreoperasjonen og følgelig behovet for kjøling. Ulike "styrkegrader" av EP-/høytrykkstilsetninger anvendes for ytterligere å bedre smøreevnen.Bilde av tabellI tabellen finner du noen eksempler på bruk av kjølevæsker.

 

 

 

Relatert innhold