Fagstoff

Paralingvistikk

Publisert: 16.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Tigger

Måten noe sies på har stor betydning. Stemmen, tonefallet, styrken og variasjoner er med på å formidle det som skal sies. Dette kaller vi for paralingvistiske faktorer.

Paralingvistiske faktorer

Baby som er på gråten. Foto.Baby som gråter Enkelte forskere hevder at disse såkalte paralingvistiske faktorene (av gresk para som betyr "ved siden av" eller "i tillegg") er enda viktigere for dannelsen av mellommenneskelige holdninger enn selve det verbale innholdet i en samtale. Hvordan ting sies er ofte det som sies!

Tonehøyde, tonebevegelse, lydstyrke, lydlengde, rytme og bruk av pauser kan være viktige tegn som brukes for å få frem nyanser i språket. Likeså måten å uttrykke seg på: å tale leende, gråtende, bydende, beveget o.l. Til paralingvistikken hører også bevisst bruk av stemmen som for eksempel å tale hviskende, andpusten, sløret, med sprukket stemme, dyp røst, osv.

Paralingvistiske variasjoner

Gruppe ulike mennesker. Illustrasjon.Paralingvistiske variasjoner?  Det forekommer paralingvistiske variasjoner mellom ulike språkgrupper eller (sub)kulturer. Folk i Thailand oppfatter høy stemme som et uttrykk for sinne. Skal man vise en dannet holdning, bør man tale mykt og varsomt. Italienerne er kjent for å ha et klangfullt språk, mens spansktalende grupper har et bredt og meget uttrykksfullt register. Mange synes derimot at amerikanere fra Midtvesten har et monotont språk.

 

Stillhet som kommunikasjonsmiddel

Til paralingvistikken kan vi også regne bruken av stillhet og pauser, som vi allerede har nevnt. I mange land er det for eksempel upassende å snakke sammen under et måltid. Mens stillheten brukes lite som kommunikasjonsmiddel i Norge, spiller den en viktig rolle i østlige land. En vietnameser uttrykte seg slik: «I vårt land er stillheten noe meget vakkert. Vi bruker den for å vise respekt, enighet eller uenighet, og vi kan få frem forskjellen mellom disse tre holdningene.»

 

Oppgaver

  1. Observer hvordan du og andre på skolen bruker paralingvistiske signaler. Noter resultatet av observasjonene. Hva uttrykker de ulike paralingvistiske signalene i tillegg til det som blir sagt med rene ord?
  2. Finn en filmsnutt på youtube eller andre steder på nettet der paralingvistiske signaler er viktige for å formidle personlighetstypene eller handlingen. Hva uttrykker disse signalene utover ordene som blir brukt?