Fagstoff

Interferens

Publisert: 16.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Bosnisk mote

Dette at morsmålets språkvaner overføres til det nye språket, kalles ofte interferens (innblanding). En slik interferens kan oppstå både i vokabular (valg av ord), i fonetikk/fonologi (uttale), i morfologi (språkets form), i semantikk (betydningssystem), syntaks (setningsbygning) og ikke minst i pragmatikk (den praktiske bruk av språket).

Eksempel
Et eksempel på tysk interferens i norsk er følgende episode der tyskeren gir nordmannen en bok:
Tyskeren:        – Vær så god!
Nordmannen:         – Takk!
Tyskeren:         – Vær så god!

For nordmannen er det merkelig at tyskeren gjentar «Vær så god!» En nordmann ville bare ha tatt imot boken og tidd stille. Tyskeren på sin side tenker vanlig tysk høflighet: Bitte! som gjentas. En tysk kvinne som er gift med en nordmann, forteller at mannen misforstod uttrykket «Nå blir jeg irritert!» På tysk betyr «irritert» noe slikt som «forvirret».