Fagstoff

Om norvagismer og andre språklige overføringer

Publisert: 16.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

  

I moderne forretningsliv, og i mange andre sammenhenger, er engelsk blitt det mest utbredte hjelpemiddel for kommunikasjon. Mange synes å anta at bare de behersker engelsk godt nok med hensyn til vokabular, enkel grammatikk og uttale, så vil mennesker med ulik kulturbakgrunn kunne forstå hverandre. Man glemmer ofte at de som kommuniserer tar med seg sine bevisste og ubevisste språkvaner fra morsmålet til engelsk – eller for den saks skyld til hvilket som helst annet nytt språk.

Et eksempel var det vi presenterte da vi introduserte kulturfiltermodellen i kapittel 2. Det var eksemplet der lærerskolestudenten ba om fri fra skolen fordi «mor er død». Studenten tenkte «mor» på sitt morsmål. I hans kultur kunne «mor» bety «biologisk mor» eller «tante», noe som rektor ikke var klar over. Rektor tenkte på norsk der «mor» bare betyr «biologisk mor», og slik misforsto rektor hva han mente.

Eksempel
Forretningsfolk som har forhandlet om avtaler med samarbeidspartnere fra Japan, har opplevd at det de trodde var en avtale som var bekreftet med et «ja», ikke er blitt gjennomført. Mange av beskyldningene om upålitelighet og lureri skyldes at de norske ikke har forstått at «ja» brukes på en annen måte enn på norsk i Japan.

Det er viktig å være oppmerksom på hva som ligger bak slike hendelser. I Japan ville et tvert «nei» oppleves direkte uhøflig. Det kunne ha ført til at motparten ville «tape ansikt» mens underordnede medarbeidere var til stede. For dem er det viktig å opprettholde et harmonisk forhold mellom deltakerne i samtalen.

I stedet uttrykker de seg gjerne i mer omskrivende vendinger som f.eks.: «Vi skal undersøke saken ...» Mange har erfart at maybe svært ofte betyr «nei». Japanerne, og mange andre innen orientalske kultursammenhenger, forsøker å unngå et brutalt og direkte nei. Slik er det på deres morsmål, og slik er det når de begynner å snakke et annet språk, slik som f.eks. engelsk eller norsk.

Det er viktig å være klar over andre menneskers måte å uttrykke seg på. Samtidig bør vi være oss bevisst at vi selv har våre norvagismer – norske uttrykksmåter som andre mennesker kan ha vanskelig for å oppfatte. At de engelske uttrykkene actual og eventually ikke betyr «aktuell», og «eventuelt», men «egentlig», og «til slutt», gir opphav til vanlige norvagismer i engelsk.

Andre eksempler
«Søskenbarn» betyr på norsk fettere og kusiner, men på svensk er det egne søskens barn, altså nevøer og nieser. En svenske som inviterer en nordmann og får avslaget «Jeg har ikke anledning til å komme,» vil føle seg støtt, for «anledning» betyr på svensk «grunn».

Når nordmennene skal ha et vorspiel før de skal på fest, blir tyskerne litt betenkt, for på tysk brukes ordet utelukkende om erotisk forspill.

En spanjol som har lært norsk, kan godt si «God natt!» klokken 18.00. Årsaken er at Buenas noches! betyr både «God kveld!» og «God natt!» på spansk.