Fagstoff

Fra fødeelement til mottaker

Publisert: 10.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Vi kan tenke på en antenne med høy vinning som en ideell HF-forsterker. Det er den eneste måten å forsterke et HF-signal som forbedrer signal/støyforholdet i stedet for å forverre det. Dessverre gir selve antenna sjelden ut kraftig nok signal til at vi kan overføre det til mottakere uten ytterligere forsterking. Vi må derfor bruke forforsterkere mellom antenne og mottaker.  Ofte, spesielt om det er stor avstand mellom antenne og mottakere, vil vi også bruke frekvensomformere i antenna som flytter den mottatte frekvensen ned til et område hvor kabeltapet ikke blir for stort.

Forforsterker og frekvensomformer er formelt sett de første aktive trinnene i signalveien etter antenna. Vi omtaler dem likevel her siden forforsterkeren nesten alltid er en integrert del av antenna, og om frekvensomformere brukes plasseres også disse så tett etter forforsterkeren som praktisk mulig.

Forforsterker

Forforsterkeren, ofte bare kalt LNA (fra engelsk: Low Noise Amplifier), plasseres nærmest mulig fødeelementene for ikke å forsterke opp støy introdusert av andre komponenter. Siden forforsterkeren står lengst frem i signalveien er det også svært viktig at denne i seg selv tilfører systemet minst mulig støy. Det stilles store krav til komponentene, og i antenner for mottak av svake signaler kan forforsterkere også være nedkjølt.

Fødeantenner og forforsterkerenhetFiguren viser detalj av fødeantenner og forforsterkerenhet i 10-fot parabolantenne i bruk ved Andøya Space Center. Diameteren på kuppelen til venstre er ca. 30 cm. Avstanden mellom elementene og forforsterkeren er minimal og sammenkoplingen er gjort med spesialkabler hvor skjermen er et helt og stivt kopperrør (engelsk: hardline). NAROM
Opphavsmann: Narom

 

Frekvensomformer

Frekvensomformere (engelsk: downconverter) flytter frekvensen til det mottatte signalet ned til et lavere frekvensbånd. Vanligvis gjøres dette for å redusere kabeltapet når antenna står et stykke i fra mottakeren, men er også aktuelt for å kunne bruke mottakere for ett frekvensbånd sammen med to eller flere antenner for forskjellige frekvensbånd. I 10-fot antenna som brukes ved Andøya Space Center brukes en frekvensomformer som flytter frekvensen ned fra mottatt S-band til P-band før overføring inn til telemetristasjon.

For relativt korte kabelstrekk oppnår vi bedre støytall for systemet om vi bruker spesialkabler med lavt tap og unngår frekvensomformere. Ulempen med slike kabler er at de kan være vanskelige å håndtere på grunn av tykkelse og stivhet. For virkelig lange strekk, noen hundre meter og opp til flere km, fra antenne til mottakere brukes optisk fiber og frekvensomformere erstattes med optoelektronikk.

Relatert innhold

Faglig

Generelt