Fagstoff

Lydene kan skape vanskeligheter

Publisert: 14.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Munn

Helt i fra barndommen lærer vi å lage noen lyder. Samtidig lærer vi å ikke lage andre lyder. «Det heter ikke ‘bu’, men ‘by’,» sier foreldrene til barnet som skal lære nye ord. Når vi skal lære et fremmed språk, må vi kanskje bruke lyder vi har lært at vi ikke skal lage. Dette volder problemer når vi skal lære nye språk. Vi må begynne «på bunnen» og lære å lage lyder som vi tidligere har lært at vi ikke skal lage.

Eksempel
En nordmann må streve for å si un bon vin blanc på fransk. Vi har ikke de samme nasale lydene på norsk.

Eksempel
Engelsktalende, og mange andre utlendinger, har ofte vanskeligheter med norsk ø, u og y og å. Det er ikke uvanlig å høre innvandrere si «Skal do gå på tor?» eller «Skal do kjope brod?» En amerikaner som lærte norsk, måtte lage trutmunn for å få til y-lyden. Når en utlending kommer inn på en bar og ber om «et glass ål», kan det skape forvirring hos bartenderen, men han får som regel det han skal ha.

Eksempel
En svenske vil vanligvis kunne identifisere svensktalende nordmenn i Sverige på u-lyden; slik som vi kjenner svenskene på a-lyden, selv om de snakker norsk.

Fatter 

Eksempel
Utlendinger har ofte vanskelig for å skille korte og lange vokaler i norsk: «Jeg koste meg», «Skal du koste gulvet?»; «Jeg håper», «Jeg hopper».

Eksempel
Spansktalende hører ikke forskjell på v og b, og når de skal snakke norsk, kan de si «Binden kommer fra best».

Eksempel
En japaner kan vanligvis ikke få til å si l og v. Istedenfor l sier han oftest r; istedenfor v blir det b. Når han på engelsk skal si I love you, blir det derfor oftest I rob you!.

I tillegg til dette kan enkelte lyder eller ord gi helt andre assosiasjoner på et annet språk. En spanjol som lærte norsk, ble aldri fortrolig med at nordmenn spiste kake når de skulle kose seg. I hans ører betydde «kake» rett og slett «dritt». En engelskmann synes det var merkelig at nordmennene på arbeidsplassen, etter en lang arbeidsuke, sa Go Hell! til hverandre.