Fagstoff

Måling i prosessanlegg

Publisert: 04.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Måleteknikk innen produksjonsprosesser: Oset vannrenseanlegg ved Maridalsvannet

For å kunne regulere industrielle prosesser, er vi helt avhengige av å måle hva som skjer. Tenk deg at du kjører en bil, og at speedometeret ikke virker. Da er det ikke så enkelt å holde riktig fart.

TrykkmanometerTrykkmanometer
Fotograf: Romary
 

Presise målinger av temperaturen i en reaktor, trykket i en kompressor eller nivået i en tank kan være avgjørende for om vi klarer å produsere det rette produktet.

Det er også viktig med pålitelige målinger for at vi skal kunne operere fabrikken på en sikker måte.

Relatert innhold

Generelt