Fagstoff

Lærling Wenche som brukerstyrt personlig assistent – BPA

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Wenche Bankhaug Michelsen

Her forteller Wenche B. Michelsen om sine erfaringer fra arbeidet som brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Som BPA arbeider jeg med mennesker som har behov for assistanse til daglige gjøremål.

 

En BPA er ikke det samme som en støttekontakt.

En støttekontakt fungerer mer som en betalt venn, og han har ikke den typen ansvar som en som arbeider som BPA.

 

bildet viser en gruppe ungdommerKommunikasjon 

 

Arbeidet  avhenger av hvilken diagnose brukeren har, og hvor stort behovet for hjelp er. Det kan være mange ulike grunner til å trenge BPA.

Det er viktig at du som BPA har respekt for mennesket du jobber for, og at du kan legge til rette for å bedre livskvaliteten til vedkommende.

Det er ofte behov for ADL-trening. Dette innebærer blant annet husarbeid, hygienetiltak, matlaging, arbeid og kommunikasjon med andre mennesker. Menneskene du er BPA for, har ulike behov, forskjellige interesser og ønsker for livet sitt. Du må derfor bruke god tid på å bli kjent med hver enkelt.

Som BPA må du være fleksibel når det gjelder arbeidsmåter, og tålmodig i ulike situasjoner. Du må ha forståelse for hvorfor den du arbeider for, trenger deg, og du må være der som en assistent, ikke som en venn.

Du må ha god sosial kompetanse og gode evner til empati. Du må være forberedt på at brukeren åpner seg for deg, og du må prøve å forstå hvorfor hun eller han gjør det. En del mennesker med BPA er mye alene, og du blir raskt en viktig del av personens sosiale nettverk.

I lenkesamlingen finner du en film og lenker til sider om BPA. Under har jeg skrevet om min jobb med Terje, som jeg er BPA for.