Fagstoff

Menneskets språkkompetanse

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Taste

Språkkompetansen til et menneske er ganske kompleks. Hver gang vi sier en setning, benytter vi oss av språkkompetansen vår. Vi vet noe om hvem vi ytrer oss til og hva vi skal si, og vi vet noe om hvilke ord eller fraser ytringen må inneholde for at den skal være riktig grammatikalsk.

Vi har altså både en grammatisk og en kommunikativ kompetanse. Den grammatiske kompetansen fokuserer på språket som system. Den kommunikative kompetansen fokuserer på språket i bruk.

 Reklameplakat for skosalgSalgs sko 

Skillet mellom språksystem og språkbruk har vært svært nyttig i språkvitenskapen, men har kanskje også ført til at en ofte har studert språksystemet isolert fra omgivelsene. Men som vi har sett, henger språk og kultur nøye sammen. Ord og setninger får sin mening fra praktisk bruk i en kulturell kontekst der mennesker kommuniserer med hverandre.