Fagstoff

Hva er verbal kommunikasjon?

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Ting og tang

Ordet verbum er latin og betyr «ord». Verbal kommunikasjon skulle da bety kommunikasjon med bruk av ord – altså det muntlige språket vårt. Det skal være temaet i denne delen.  I neste del skal vi ta for oss ikke-verbal kommunikasjon – det er kommunikasjon uten bruk av ord, slik som vi gjør når vi bruker kroppsspråket.

I denne delen skal vi se på hva språkkompetanse er, hvordan språket kan oppfattes som et system og hvordan vi lærer og bruker språket. Vi skal se på problemer som oppstår når vi skal lære et nytt språk og kommunisere med andre som snakker et annet språk og andre tema relatert til språk. Vi skal videre se på sammenhengen mellom språk og kultur og konsentrere oss først og fremst om det muntlige språket. Pragmatikken – språkets praktiske bruk – er viktig i denne sammenhengen.

Fra vi er små hører vi språket rundt oss, vi lærer ord og uttrykk, hva vi skal si for å bli forstått, når det passer å tale og når vi må tie. Vi lærer hvordan vi må snakke for å uttrykke oss i en vennlig tone eller en bydende tone. Hvordan vi gir uttrykk for overraskelse, sinne, glede og sorg. Språket er utrolig mangfoldig. Vi bruker språket forskjellig når vi snakker til kompiser og når vi snakker til foreldre, til legen eller til kjæresten.

Oppgaver

Se videoklippet. Hvilke tanker gjør du deg?

Gutta lærer språk
Leverandør: NRK
 

Fordypningsoppgaver til Verbal Kommunikasjon