Ragnhild Baglo

Publisert: 20.04.2010, Oppdatert: 18.03.2013

Ragnhild Baglo er ansatt ved Verdal vgs i Nord-Trøndelag hvor hun underviser i biologi og naturfag. Hun er tilknyttet NDLA som redaksjonsmedlem i biologiredaksjonen. 

Utdanning: hovedfag i Biologi fra NTNU, samt kjemiingeniørutdanning og PPU fra Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Yrkeserfaring: Undervisning i videregående skole. Har jobbet med Skolelaboratoriet i Trondheim.

Innhold relatert til Ragnhild Baglo

280 treff av Ragnhild Baglo

Innholdstype

Roller

Språk