Fagstoff

Om fysisk aktivitet

Publisert: 27.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Fysisk aktivitet

Det er foreldrene som har hovedansvaret for at barn og unge er i fysisk aktivitet. Barnehage og skole har ansvar for å samarbeide med foreldrene og legge til rette for fysisk aktivitet mens barna er der. Barnehagen og skolen bør bruke inne- og utemiljøet aktivt for å skape et variert tilbud for fysisk aktivitet, uavhengig av vær og årstid. Tilbudene bør være tilgjengelig for alle.


Fysisk aktivitet

defineres som enhver aktivitet der du bruker musklene dine.

 

Mosjon

er aktiviteter og kroppsbevegelser som skal styrke helsa. «Å mosjonere» eller «å trimme» innebærer en form for lettere trening. Mosjon er veldig bra både for å forebygge og behandle en lang rekke sykdommer.

 

Trening

er fysisk aktivitet som er planlagt, og som gjentas regelmessig for å bedre eller vedlikeholde den fysiske formen. Man kan trene både kondisjon, styrke, hurtighet, balanse og bevegelighet.

 

(Kilde for alle definisjoner:  Folkehelseinstituttet)

 

Idrettsutøver som løper. Foto. Fysisk aktivitet 

Folkehelseinstituttet definerer fysisk aktivitet som enhver aktivitet der du bruker musklene dine. Se definisjoner.

Fysisk aktivitet er en kilde til trivsel og god helse. Fysisk aktivitet er viktig for barns vekst og motoriske utvikling, og lek med andre barn har også betydning for barns sosiale og emosjonelle utvikling. For å oppnå økt fysisk aktivitet i befolkningen er det nødvendig å gjøre følgende tiltak:

 • å tilrettelegge de fysiske omgivelsene med vekt på tilgjengelighet for alle,
 • å bidra til lokale lavterskeltilbud og gode muligheter for fysisk aktivitet på fritiden, og på viktige arenaer som barnehage, skole og arbeidsplass,
 • å motivere befolkningen til en aktiv livsstil.

Kilde: Handlingsplan for fysisk aktivitet
2009  Helse- og omsorgsdepartementet med flere

Anbefalinger

Barn og unge skal være fysisk aktive i minst en time per dag. En WHO-studie i flere land viser at barn og ungdom i alderen 11–16 år sitter stille og ser på TV, PC eller gjør lekser i gjennomsnitt 40 timer per uke utenom skoletid (Torsheim mfl. 2004).

Helsegevinster ved fysisk aktivitet er at den

 • styrker hjerte og lunger
 • senker blodtrykket
 • reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer
 • reduserer risikoen for diabetes type 2
 • reduserer risikoen for fedme
 • forebygger enkelte kreftsykdommer
 • styrker oppbygging av beinmasse hos barn og unge
 • reduserer risikoen for brudd
 • gir bedre muskelstyrke, balanse og motorikk, som bl.a. forebygger ryggplager og motvirker fall i eldre år
 • stimulerer tarmfunksjonen
 • bedrer den psykiske helsen, bl.a. ved å gi bedre søvn, mer overskudd, bedre evne til å mestre stress, motvirke aldring og depresjon
Kilde: Folkehelseinstituttet, september 2008
Folkehelseinstituttet oppdaterer stadig sine sider.

Å tilrettelegge for fysisk aktivitet

Voksne bør legge til rette for at barn og unge skal få utfolde seg i fysisk aktivitet. Det kan vi gjøre på mange ulike måter. Her finner du noen eksempler på hvordan man kan tilrettelegge for aktivitet:

 • Lage gode møteplasser som er tilrettelagt for fysisk aktivitet. De må være lett tilgjengelige og innby til aktivitet. Eksempler på slike møteplasser er sykkelparker, skateboardramper i parker, ballbinger og turstier.
 • Innarbeide fysisk aktivitet i planer på alle nivå fra barnehage til videregående skole. Eksempel på dette er: aktiviteter ute og i gymsal, turer i skog og mark, aktiviteter på ski og skøyter.
 • Ha utetimer i skolen der man leker paradis og regelleker, spiller basse, volleyball og kanonball, er i skogen og ser på trær og blomster osv.
 • Bruke uteområder på skole og i barnehage som stimulerer til aktivitet og lek for alle: klatretre, klatrestativ, paradis, åpne områder, sykkelbane osv.
 • Sørge for et variert tilbud: både svømming, klatring, ballspill, dans osv.
 • Ansette personale som har god kunnskap om og er flinke til å legge til rette for og motivere til fysisk aktivitet.
 • Sørge for at personalet er gode rollemodeller som deltar i lek og aktivitet.
 • Bidra til at barna synes aktivitet er moro og at de opplever mestring.
 • Stimulere til at elever går eller sykler til skolen.
 • Satse på universell utforming.

 

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold