Oppgave

Hør deg selv - Krysning og genmodifisering

Publisert: 24.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid, da svarene lett finnes på fagsidene.
Løsningsforslag er tilgjengelig på siden.

Kromosompar med doble kromosomer. Illustrasjon.Et kromosompar med doble kromosomer.
Opphavsmann: Kristin Bøhle, Wenche Erlien
 
 1. Hva er et allel?
 2. Hva blir konsekvensen av at det finnes mange alternative alleler til et gen?
 3. Hva er dominant arvegang?
 4. Hva er genotype?
 5. Hva er fenotype?
 6. Kan to individer med forskjellige genotyper for en egenskap ha like fenotyper for denne egenskapen?
 7. Gi et eksempel på intermediær arvegang.
 8. Beskriv arvegangen som vi kaller kodominans.
 9. Hva er forskjellen på recessiv arvegang og kjønnsbundet recessiv arvegang?
 10. Hvilken nytte kan vi ha av genmodifisering?
 11. Nevn noen grunner til at man må vise forsiktighet med genmodifisering.

 

Løsningsforslag - Krysning og genmodifisering 

Oppgaver