Fagstoff

Kvalitetssikring av førstehjelpssidene

Publisert: 11.10.2010

Sidene er kvalitetssikret av Jens Augestad. Augestad er utdannet sykepleier og jobber ved medisinsk nødtelefon og ambulansetjeneste i Bergen. Han er en erfaren førstehjelpsinstruktør og godkjent av bl.a. Norsk Rescuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd på flere nivå. Han er
forfatter og ansvarlig for informasjonssidene www.forstehjelp.info

 

Sidene er kvalitetssikra av Jens Augestad. Augestad er utdanna sjukepleiar og jobbar ved medisinsk nødtelefon og ambulanseteneste i Bergen. Han er ein erfaren førstehjelpsinstruktør og godkjent av bl.a. Norsk Rescuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd på fleire nivå. Han er forfattar og ansvarleg for informasjonssidene www.forstehjelp.info

Relatert innhold