Fagstoff

Finter - øvelser

Publisert: 08.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Beskrivelse:

 • Tre spillere på rekke i bakposisjon.
 • Èn spiller på kantposisjon.
 • Èn forsvarsspiller.
 • Spilleren som skal utføre finten kaster ball til en kantspiller.
 • En bakspiller tar et tilløp mot forsvaret og mottar ballen fra venstre.
 • Spilleren utfører en finte mot forsvaret.
 • Varier type finte.

Beskrivelse:

 • En skytter stusser ball mot forsvaret.
 • Skytteren gjør en finte som lokker forsvaret ut.
 • Skytteren kaster eller stusser ball inn til strek.
 • En strekspiller kan enten sende ball i retur eller gå til skuddavslutning.

Finte

Finte 

 

Finte og innspill til strek

Finte og innspill til strek 
Relatert innhold

Faglig

Kjernestoff

Generelt