Fagstoff

Ballsprett (stussing) - øvelser

Publisert: 02.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Beskrivelse:

  • A, spiller med ball til venstre, løper slalom mellom kjeglene og stusser ballen.
  • A leverer ballen til spiller B som står klar til mottak.
  • B returnerer på samme måte mellom kjeglene opp til spiller C osv.
  • Varier med ulik avstand mellom kjeglene.

Beskrivelse:

  • Bruk stor plass, og sett opp x antall kjegler på rekke langs ytterkantene.
  • A, spiller med ball, stusser ball rundt første rekke, stusser videre på kryss mot motsatt side av banen.
  • B, spiller uten ball på motsatt side av A, starter rundt første kjegle, krysser over til motsatt side av banen.
  • Spiller A kaster ball til spiller B som mottar og stusser rundt kjegle 2 i rekken osv.

Ballsprett mellom kjegler

Ballsprett mellom kjegler 

 

Ballsprett, kast og mottak

Ballsprett, kast og mottak 
Relatert innhold

Faglig

Generelt