Fagstoff

Naturlige aldersforandringer

Publisert: 06.10.2010, Oppdatert: 08.08.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Huskelappen

Aldring er ingen sykdom, men en normal og naturlig prosess.

 

 

 

 

Bilde av en eldre dame som løfter vekter.  

Eldre kvinne. Foto.   

Menneskekroppen er et fint maskineri. På samme måte som maskinene som svekkes ved bruk, fungerer også menneskekroppen med årene dårligere enn da den var ung og ny. Aldring svekker kroppens funksjoner. I starten er svekkelsene ubetydelige og har ingen konsekvenser i dagliglivet. Tempoet i aldringsprosessen øker med stigende alder.

 

 

Selv om det dreier seg om normale aldersforandringer, kan de gi store plager og lidelser for den eldre, og slik forringe livskvaliteten.

 

Det er derfor viktig at helsefagarbeideren observerer og rapporterer aldersforandringene, slik at plagene kan lindres og eventuelt behandles. For eksempel kan aldersforandringer som prostata-problemer og urin-inkontinens behandles, og obstipasjon kan forebygges gjennom enkle tiltak.

 

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt