Oppgave

Hør deg selv - Gener og proteiner

Publisert: 05.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid, da svarene lett finnes på fagsidene.

Proteinsyntese. Illustrasjon.Ribosom i ferd med å koble sammen aminosyrer til en polypeptidkjede (det skal bli et protein)
Opphavsmann: Chb
  

Proteinsyntesen. Illustrasjon.Proteinsyntesen
Opphavsmann: Bjørn Norheim
   

 1. Hva er et gen?
 2. Hvordan styrer genene hva som skal skje i ei celle?
 3. Hva er det som avgjør egenskapene til et protein?
 4. Hvor mange ulike protein har du i kroppen din?
 5. Hvor mange ulike aminosyrer har du i kroppen din?
 6. Selv om alle cellene i en organisme har de samme genene, så er ikke cellene like. Forklar hvorfor!
 7. Hva heter nitrogenbasene i DNA-molekylet?
 8. Hva er et kodon?
 9. Hva er et nukleotid?
 10. Hvor i cellen skjer proteinsyntesen?
 11. For at ribosomene skal få tilgang til oppskrifta (den genetiske koden) på et protein, må informasjonen på DNA-molekylet skrives av på en "huskelapp" og sendes ut til ribosomene. Hva heter denne huskelappen?
 12. Hva heter de molekylene som finnes i cytoplasmaet og transporterer aminosyrer til ribosomene der proteinsyntesen foregår?
 13. Hva er forskjellen på DNA og RNA?
 14. Hva menes med "Den genetiske koden"?
 15. Hva må skje med polypeptidkjeden for at det skal bli et aktivt protein?


Løsningsforslag - Gener og proteiner 

Relatert innhold