Ekstern ressurs: Oppgave

Bioteknologiloven - film fra Schrödingers katt og oppgaver

Publisert: 26.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Bioteknologiloven

Mor, far og to barn.
Familie med barn. Benjamin Earwicke

Anvendelse av bioteknologiloven

Filmen viser et par som hadde behov for sortering av befruktede egg før endringen av bioteknologiloven ga dem muligheten til det.


Fra 1. januar 2008 gjelder følgende endring i Bioteknologiloven: "Preimplantasjonsdiagnostikk kan bare tilbys par der en eller begge er bærere av alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom og det er stor fare for at sykdommen kan overføres til et kommende barn."

Oppgave:

  1. Se film om bioteknologiloven. Schrödingers katt.
  2. Drøft mulige fordeler og ulemper som denne lovendringen førte med seg.
  3. Se etter andre endringer i bioteknologiloven. Hvilke nye muligheter eller begrensninger fører disse endringene med seg?