Fagstoff

Fagorganisering

Publisert: 26.08.2010, Oppdatert: 10.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Fagorganiserte streiker. Foto.  

Som arbeidstaker kan du bli medlem i en fagforening som skal hjelpe deg å ta vare på dine rettigheter som arbeidstaker. Er du medlem i en fagforening, er du det vi kaller fagorganisert.

For mange handler dette først og fremst om lønn, men også i saker som gjelder andre forhold på jobben, kan fagforeninga være til hjelp. Eksempler på slike saker kan være hvis en ansatt står i fare for å miste jobben, eller om det er dårlige arbeidsforhold på arbeidsplassen.

Flere og flere fagorganiserer seg. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det i utgangen av 2014 1 778 230 fagorganiserte her i landet. Det utgjorde en økning på hele 33 200 fra året før.1

Arbeidstakerorganisasjoner

En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industri eller fagområde. Fagforeninga er lokal, men er en del av et fagforbund eller fagorganisasjon. Fagforbundene er landsdekkende. Eksempler på fagforbund er Handel og Kontor i Norge, Norsk Transportarbeiderforbund, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Den norske legeforening og Naturviterne.

Fagforbundene er igjen samlet i hovedsammenslutninger eller såkalte paraplyorganisasjoner. I Norge har vi nå fire hovedsammenslutninger av arbeidstakerorganisasjoner. Den største av disse er LO med over 900 000 medlemmer.

Arbeidsgiverorganisasjoner

Arbeidsgiverforeningene er også organisert i større hovedsammenslutninger. Den største av disse er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO - tidligere Norsk Arbeidsgiverforening). NHO har 19 landsforeninger, blant andre Abelia (Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter), NHO handel, NHO Reiseliv og Norsk Industri.

Kommunene og fylkeskommunene, samt et stort antall kommunale foretak, er organisert i KS (tidligere Kommunenes sentralforbund, nå bare KS). I lønnsforhandlinger er det KS som forhandler med de kommune- og fylkesansatte på vegne av kommunene og fylkeskommunene.

Staten er også arbeidsgiver, og deres interesser er organisert gjennom Fornyings- og administrasjonsdepartementet. De forhandler med de statsansattes organisasjoner.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold